Rapporter

Stockholm Oslo – En kartläggning av kontaktintensiteten mellan de två huvudstadsregionerna


I denna rapport ger vi en bild av omfattningen och karaktären av det ekonomiska och offentliga utbytet mellan Stockholm och Oslo. Vi har använt oss av statistik samt kompletterande intervjuer med utvalda representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor i de båda regionerna.

Ladda ner dokument (5,20 MB)

Improved accessibility on the Oslo-Stockholm line (Summary)


An English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie – Förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo, TRV 2017/14854”

Ladda ner dokument (262,06 KB)

First planning stage – Improved accessibility on the Stockholm – Oslo Line


This document is a translation and summary of the Swedish Transport Administrations (Trafikverket) First planning stage – Improved Availability on the Stockholm – Oslo Line made by Oslo-Sthlm 2.55

Ladda ner dokument (5,53 MB)

Åtgärdsvalsstudie – förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo – English translation


English translation of the foreword and summary of the report “Åtgärdsvalsstudie –
förbättrad tillgänglighet inom stråket Stockholm-Oslo,TRV 2017/14854

Ladda ner dokument (262,06 KB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55 (Kortversion på svenska)


Kortversion av Business Case för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (6,62 MB)

Business Case – Oslo-Sthlm 2.55d


Our Business Case shows that the project would benefit both growth and sustainability as well as socio-economic development, and the project would be, to a large extent, financially profitable. In fact, we claim that it would become Scandinavia’s most pro table railway project. We argue that there are good reasons for pursuing the vision of the construction of a better link, and in collaboration with the Norwegian and Swedish governments we would like to continue to work on project-planning and funding for a better railway link between Oslo and Stockholm.

Ladda ner dokument (9,53 MB)

ÅVS Stockholm-Oslo


Trafikverkets Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för stråket mellan Stockholm och Oslo publicerad den 30 november 2017.

Ladda ner dokument (3,07 MB)

Oslo-Sthlm 2.55s remissvar på NTP


Remissvar på Nationell transportplan från Oslo-Sthlm 2.55

”Vi ser positivt på att stråket mellan Stockholm och Oslo pekas ut som en brist i det nya förslaget till NTP. Det skapar en grund för att fortsätta att jobba med att komma till rätta med bristerna. I förslaget till NTP pekas det ut att det finns påtagliga brister avseende tillgänglighet, kapacitet och restid i stråket. I NTPn framgår det dessutom att det måste vidtas åtgärder inom planperioden.”

Ladda ner dokument (95,01 KB)

Wider Benefits for Oslo-Sthlm 2.55 summery (English)


Wider Benefits – The Oslo-Stockholm line. An English summary. Economically viable, tenfold increase in rail travel between Sweden and Norway, and greatly increased access for both freight and passenger travel along with significant environmental benefits. These are some of the conclusions of the benefit analysis for a better a train service between Oslo and Stockholm.

Ladda ner dokument (1,14 MB)

Finns det andra sätt att bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?


Våra traditionella sätt att finansiera infrastruktur kommer inte att räcka till. Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 14.00 på Wisby Strand Congress & Event om andra sätt att bygga en bättre förbindelse. På seminariet redovisar bland annat MTR, Skanska och Pareto hur de ser på projektet och tankar om nya modeller för att finansiera och bygga infrastruktur.

Ladda ner dokument (437,69 KB)

Vad kostar det att inte bygga en bättre järnväg mellan Oslo och Stockholm?


Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen den 3 juli kl 11.30 i ”Svensk-Norska tältet” på Hamnplan i Visby om vad vi har att vinna på bättre förbindelser mellan Sverige och Norge och inte minst mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (435,93 KB)

Nyttoanalysen Oslo-Stockholm, Slutrapport


Hela nyttoanalysen för Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder. Det finns en sammanfattning i början av dokumentet. Rapporten är framtagen av Sweco.

Ladda ner dokument (5,03 MB)

Presentation of Oslo-Sthlm project in English


Presentation of Oslo-Sthlm project on RFI stakeholder meeting 170510

Ladda ner dokument (3,71 MB)

Wider-benefit-analysis presentation in English


Presentation of wider-benefit-analysis made by Sweco on RFI stakeholder meeting 170510.

Ladda ner dokument (5,97 MB)

Fredagsakademi om Oslo-Sthlm


Region Örebro län bjuder in till fredagsakademi om förbindelsen Oslo-Sthlm.

Ladda ner dokument (49,86 KB)

Oslo-Sthlm 2.55s presentation 170509


Oslo-Sthlm 2.55s presentation av projektet på NJS-konferensen den 9 maj

Ladda ner dokument (3,65 MB)

Trafikverkets presentation 170509


Trafikverkets presentation om ÅVSen på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (2,28 MB)

Jernbanedirektoratets presentation 170509


Jernbanedirektoratets presentation på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (3,33 MB)

Swecos presentation 170509


Swecos presentation an Nyttoanalysen på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (6,81 MB)

Björn Hasselgrens presentation 170509


Björn Hasselgrens presentation om alternativ på NJS-konferensen 9 maj

Ladda ner dokument (76,45 KB)

SJs presentation 170509


SJs presentation på NJS-konferensen om Oslo-Stockholm den 9 maj

Ladda ner dokument (1,19 MB)

Presentation – Oslo-Sthlm 2.55 RFI stakeholder meeting


Presentation if the Oslo-Sthlm 2.55 project at the RFI stakeholder meeting 170510

Ladda ner dokument (3,71 MB)

Presentation – Wider benefit analysis Oslo-Sthlm


Preliminary version of Swecos Wider benefit analysis för Oslo-Stockholm 170510

Ladda ner dokument (5,97 MB)

Stakeholder meeting on RFI Oslo-Stockholm


The need for investments in new infrastructure is high in Sweden. We need to find new ways to fund and implement important infrastructure projects. We believe that Oslo-Stockholm has unique good possibilities through a combination of large population and extensive travel while the need for new infrastructure is relatively smaller.

Ladda ner dokument (427,43 KB)

Viktigt seminarium i Oslo om Oslo-Stockholm och Oslo-Göteborg


Bedre togtilbud på strekningene Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg er en kampsak for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjonene samt Norsk-Svensk Handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB samt GO-regionen ønsker velkommen til en konferanse om veien videre i dette arbeidet.

Ladda ner dokument (1,02 MB)

RFI Oslo-Stockholm


The company Oslo-Stockholm 2.55 AB, has been tasked with working up a fast and reliable rail link between the capital cities.

The company wants, in the form of an RFI, to survey the market’s interest in the project and in which way trade and industry can contribute towards the production of a strategy to facilitate a faster implementation than financing through a traditional government grant.

Ladda ner dokument (7,47 MB)

Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!


Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete genom den 9 maj 2017 ett seminarium i Stockholm om hur man kan utveckla infrastruktur och tågtrafik mellan Oslo och Stockholm. Seminariet behandlar allt från planläge till effekter och finansiering. Deltagande kräver föranmälan.

Ladda ner dokument (629,62 KB)

Riksdagsseminarium om Oslo-Stockholm 2.55


Ett frukostseminarium om hur vi kan utveckla befintlig infrastruktur och skapa bra och snabba förbindelse med tåg mellan Oslo och Stockholm.

Ladda ner dokument (427,41 KB)

Finansiering av infrastruktur med privat kapital


Delbetänkande av Kommittén om finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital.
SOU 2017:13

Ladda ner dokument (1,92 MB)

ÅVS Stockholm-Oslo delrapport 1


Trafikverkets första delrapport i Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) för stråket Stockholm-Oslo. ÅVSen innehåller två tidsperspektiv. Dels ett kortare perspektiv som handlar om vad man behöver göra fram till 2030 och framförallt vilka förbättringar som behövs i befintliga banor. Den innehåller också ett tidsperspektiv till 2040 där man pekar ut nya kompletterande bansträckningar som behövs.

Ladda ner dokument (2,59 MB)

Mälardalsrådets systemanalys


Mälardalsrådet har arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regionen och kopplingarna till omgivande regioner bör utvecklas. Systemanalysen ska analysera nuläget, lägga fast mål och principer för vad som behöver åstadkommas och prioritera vilka infrastrukturåtgärder som krävs för att nå målen.

Ladda ner dokument (2,75 MB)