Stora nyttor för klimat och samhälle

Samhället och klimatet har mycket att vinna på en förbättrad järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. En snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle innebära stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid, regionförstoring, klimatnytta och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder. Den samhällsekonomiska kalkylen för projektet visar på överskott – något som är unikt för stora järnvägsinvesteringar.

Bättre restider och mycket högre tillgänglighet

Restiderna för de 3,4 miljoner människor som idag bor i stråket skulle förbättras väsentligt om en snabbare järnvägsförbindelse blev verklighet. Det skulle exempelvis ta drygt en timme att åka mellan Västerås och Karlstad. Det är mer än en halvering av dagens restid. Att ta sig från Örebro till Oslo skulle ta ungefär 1 timma och 45 minuter, det är jämförbart med vad det tar från Örebro till Stockholm med tåget idag. Bättre tillgänglighet skapar fler möjligheter för många – oavsett om det handlar om att komma närmare sina nära och kära eller att skapa förutsättningar för en rimlig arbetspendling för fler. Att ta sig mellan huvudstäderna på under tre timmar skulle innebära att de majoriteten av de 1,4 miljoner flygresor som görs mellan Oslo och Stockholm varje år istället skulle flyttas till tåget.

Dagens järnväg Dagens järnväg Oslo-Sthlm 2.55
Oslo00:0000.0000.00
Arvika01.5001.5000.40
Karlstad2.4002.4001.15
Örebro-04.1501.45
Väserås-05.0502.15
Stockholm4.5506.0002.55

Minskad klimatpåverkan när majoriteten väljer tåget före flyget

Genom att utveckla tågförbindelserna, och erbjuda ett konkurrenskraftigt och miljövänligare alternativ till flyg, kan vi tillsammans minska det klimatavtryck vi gör. Internationella erfarenheter visar tydligt hur pass många som väljer tåg, istället för flyg, om restiden ligger runt tre timmar. Tåget förväntas då får en marknadsandel på 65-70 procent. Om dessa siffror appliceras på sträckan mellan Oslo och Stockholm, skulle 1,9 miljoner resenärer varje år åka tåg mellan huvudstäderna. Dessutom skulle det regionala tågresandet öka kraftigt. . Utsläppen av koldioxid skulle minska med närmare 53 500 ton per år bara från flyget. Till det kommer minskade utsläpp från bilar och lastbilar.

Starkare arbetsmarknadsregioner och fler jobb

Åtta arbetsmarknadsregioner blir tre med en förbättrad järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna. Det innebär stora förbättringar för många aktörer i stråket. Regionförstoring är grunden till utveckling och tillväxt. Näringslivet och det offentliga gynnas av bättre tillgänglighet. I grunden handlar effekterna om tillgången till en större marknad, kompetens, arbetskraft och kapital, det vill säga de parametrar som definierar konkurrenskraft. Ju mer effektivare transportsystemet är, desto större blir växtkraften. I tabellen till höger förklaras skillnaden mellan antal arbetstillfällen som genereras under en tioårsperiod med eller utan Oslo-Sthlm 2.55

Med Oslo-Sthlm 2.55 Utan Oslo-Sthlm 2.55
Karlstad~9.300~7.300
Örebro~18.900~15.700
Västerås~12.800~12.300
Summa41.00035.000

Kraftigt ökat bostadsbyggande

En av vår tids stora utmaningar är att klara bostadsförsörjningen. Att förbindelsen mellan Oslo-Stockholm också kan leda till ett ökat bostadsbyggande, är en nationell nytta av markant betydelse. Kommunerna i stråket har förutsättningar för att bygga omkring 60 000 nya bostäder fram till år 2045. Detta kan öka med ytterligare 40 000 bostäder när Oslo-Stockholm realiseras, enligt kommunernas egna bedömningar.

Bostadseffekter av Oslo-Stockholm 2.55

Sammanfattning för Arvika, Karlstad, Kristinehamn, Degerfors, Karlskoga, Lekeberg, Örebro och Västerås.

 

  • Nya bostäder åren 2017-2045 med Oslo-Stockholm 2.55: 106.096 stycken
  • Nya bostäder åren 2017-2045 utan Oslo-Stockholm 2.55: 63.890 stycken
  • Nya bostäder som påverkas värdemässigt av Oslo-Stockholm 2.55: 29.030 stycken
  • Värdeökning av bostäder med Oslo-Stockholm 2.55: 1.991-3.346 miljoner kronor