En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Pressrelease

Oslo-Sthlm 2.55 i Almedalen: Så kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet

30 juni, 2022

Regeringarna i Sverige och Norge har beslutat om att gemensamt utreda en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Under Almedalsveckan blir det därmed stort fokus på att diskutera lösningar för att stärka kopplingen mellan våra två grannländer. – Det är väldigt bra att politiken hörsammar de behov som finns och att de tillsammans börjat utreda […]

Pressrelease

Uppdrag om Oslo-Stockholm när regeringen presenterade nationell plan

13 juni, 2022

Idag offentliggjorde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) den nationell transportinfrastrukturplanen för perioden 2022–2033. I planen fastslår ministern att Trafikverket ska utreda förutsättningarna för hur Oslo-Stockholm kan utvecklas. Infrastrukturministern nämnde även under pressträffen att finansieringsförutsättningarna ska undersökas när sträckan utreds.

Pressrelease

Ny rapport: Små investeringar på Mälarbanan ­­ger väldigt stora effekter

2 mars, 2022

20 minuter kortare restid mellan Örebro och Stockholm. En kraftigt ökad kapacitet och fler tåg i tid. Investeringar i Mälarbanan skulle ge stora positiva effekter för tågtrafiken i Mälardalen och i Stockholmsregionen. Idag presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 en ny rapport som visar vad Trafikverkets förslag om en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Mälarbanan skulle kunna innebära i […]

Pressrelease

Samferdselsminister Nygård startar utredning Oslo-Stockholm

24 februari, 2022

Norges nya infrastrukturminister Jon-Ivar Nygård (AP) har idag gett Jernbanedirektoratet ett förnyat uppdrag att påbörja en möjlighetsstudie av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo – Stockholm. I utredningen ingår bland annat att studera de underlag som tagits fram av bolaget Oslo-Sthlm 2.55. Utredningen ska vara klar redan i oktober 2022. Den norska ministern uttalar i samband […]