En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En orolig omvärld kastar nytt ljus över sträckans betydelse, för Sveriges totalförsvar och Natomedlemskap. Dagens järnväg brister i kapacitet och har långa restider.

Försvarsmakten och försvarsindustrin är beroende av järnvägen vid längre förflyttningar av både personal och materiel mellan Oslo och Stockholm.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Nyhet

Oslo-Sthlm 2.55 lämnar remissvar: ”Vi behöver nya lösningar för att utveckla infrastrukturen”

10 april, 2024

Under onsdagen lämnade Oslo-Sthlm 2.55 in ett remissvar på regeringens Inriktningsunderlag för infrastrukturplaneringen för perioden 2026–2037. Oslo-Sthlm 2.55 konstaterar att infrastrukturen står inför stora utmaningar de kommande åren – underhållsskulden och kapacitetsbristen är stor.

Nyhet

Experter eniga inför Natobeslutet: Järnvägsförbindelsen Oslo–Stockholm måste stärkas

22 februari, 2024

På måndag väntas Ungern bli det sista landet att godkänna Sveriges Natoansökan. Ett inträde i Nato innebär inte bara ett starkare skyddsnät mot militära angrepp utan åtföljs även av förpliktelser gentemot övriga medlemsländer. I en rad artiklar i Dagens Industri den senaste veckan, belyser såväl experter som infrastrukturministern det omfattande upprustningsbehovet av landets infrastruktur för […]

Nyhet

Inskickad EU-ansökan för att finansiera utredningar av Nobelbanan samt ny gränsbana mellan Sverige och Norge

30 januari, 2024

I slutet av januari skickade Oslo-Sthlm 2.55 in sin EU-ansökan om en lokaliseringsutredning för Nobelbanan, och fördjupad utredning kring finansiering för en ny gränsbana mellan Sverige och Norge. Ansökan är granskad av Trafikverket i Sverige, samt godkänd av den svenska Regeringen med stöd av Samferdselsdepartementet i Norge.

Pressrelease

Oslo-Stockholm 2.55 välkomnar ny rapport från Skanska och Alstom

24 januari, 2024

Oslo-Sthlm 2.55 välkomnar samarbetet mellan Alstom och Skanska som resulterat i rapporten "Nya skandinaviska järnvägen Oslo–Stockholm". Denna rapport belyser en realistisk plan för att effektivisera resandet mellan Oslo och Stockholm, med ett starkt fokus på hållbarhet och innovation.