Varför behövs en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm?

I dag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm drygt fem timmar och därför väljer majoriteten av resenärerna flyget mellan huvudstäderna. Varje år flyger 1,4 miljoner människor mellan Arlanda och Gardermoen – bara 200 000 väljer tåget. Med förbättringar av befintlig infrastruktur och ett par nya länkar är det fullt möjligt att göra en betydligt klimatsmartare och billigare resa med tåg, på samma tid som flyget. I grunden handlar det att skapa bättre förutsättningar för regionförstoring och tillväxt och att tillgodose företagens och invånarnas behov. Oslo-Sthlm 2.55 skulle vara ett kraftigt bidrag i omställningen till ett nytt hållbart transportsystem och flytta över en miljon flygresenärer till tåget om året. Att projektet dessutom är samhällsekonomiskt och, till stora delar, kommersiellt lönsamt, gör förbindelsen unik.

Faktum är att det bara är drygt 40 mil mellan Oslo och Stockholm och stråket är ett av Sveriges befolkningsrikaste med 3,4 miljoner människor fördelat på 50 kommuner och åtta arbetsmarknadsområden. En förbättrad förbindelse ökar tillgängligheten och pendlingsmöjligheterna kraftigt och skulle få ett ett större resande än vad som i dag sker mellan Stockholm och Göteborg.

Source: SCB, Population in station municipalities and population in major metropolitan areas, 2015-12-31

Det handlar inte om att ställa krav – det handlar om att leverera svar

Oslo Sthlm 2.55 har bedrivit sitt arbete utifrån två viktiga slutsatser. Den första handlar om konkurrensen om resurser. Det räcker inte att ställa sig i kö och vänta på att man, till slut, får de investeringar man behöver. Det finns för många behov och risken är uppenbar att ens tur aldrig kommer. Vi måste därför bevisa både de behov och de möjligheter som finns. Oslo-Stockholm har unikt starka förutsättningar, men det finns många angelägna investeringar i järnväg i både Sverige och Norge.

Den andra handlar om att det inte räcker att ställa krav. Vi måste också hjälpa till att leverera svar. Hur ska vi klara att hitta de resurser som behövs för att åstadkomma den infrastruktur vi behöver? Hur kan vi få till en trafik som svarar upp mot behoven och möjligheterna, både regionalt och nationellt? För att göra det har Oslo-Sthlm 2.55 bedrivit ett arbete som är otraditionellt i förhållande till de flesta andra infrastrukturprojekt i Sverige och Norge. Vi har grävt djupare för att lära oss mer om förutsättningarna, vi har tittat på hela resan från ax till limpa eller, om man så vill, från järnvägsplaner till järnvägstrafik. Och vi har gjort det tillsammans med näringslivet, redan från början.

Förbindelsen är nödvändig och lönsam

Oslo-Sthlm 2.55 har under ett par års tid jobbat med att bevisa att det är möjligt att skapa den förbindelse som rimligtvis borde ha byggts för länge sedan. Trots att regeringarna i Sverige och Norge redovisar större investeringar i järnväg än tidigare, står vi inför helt nya utmaningar. Behoven och önskemålen om investeringar i infrastruktur ökar med en rask takt. I grunden handlar det om att skapa förutsättningar för regionförstoring och tillväxt, om företagens och invånarnas behov, men det handlar också om att lägga grunden för ett nytt hållbart transportsystem. För städer och regioner handlar infrastrukturen om att överleva och få möjligheter att utvecklas.

Vi ägs av stora kommuner och regioner mellan huvudstäderna

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstads kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan. Ökat samarbete – ger ökad tillväxt.