Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55

Torbjörn Sunesson, styrelseordförande, Oslo-Sthlm 2.55

Torbjörn Sunesson, styrelseordförande, Oslo-Sthlm 2.55

Oslo-Stockholm är Sveriges kanske klokaste järnvägsinvestering visar den nyttoanalys som presenterades innan sommaren. Under året har arbetet med att driva fram projektet växlats upp rejält. Med ny styrelseordförande tar vi ännu ett viktigt steg.

I styrelsen och bland ägarna av bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB har det förts en diskussion om behovet att knyta ytterligare kompetenser och viktiga erfarenheter till bolaget.

- Jag är otroligt glad över att Torbjörn Suneson väljer att engagera sig i arbete för bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Att han gör det är i sig ett bevis för hur viktigt projektet är, säger Björn Sundin som lämnar posten som styrelseordförande men kommer att jobba vidare för projektet som ledamot.

Under hösten kommer Trafikverket vara klar med Åtgärdsvalsstudien för Stockholm-Oslo. Då har man genomfört det först planeringssteget för att kunna förverkliga järnvägen. Men det finns många steg kvar i planarbetet innan järnvägen går att bygga.

- För mig som VD i bolaget är det en otrolig styrka, nu när vi driver arbetet framåt, att få jobba tillsammans med en styrelseordförande som har en sådan gedigen erfarenhet inom just planerings- och prioriteringsprocesser som Torbjörn, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Torbjörn Suneson har jobbat med infrastrukturfrågor under lång tid på central nivå i Trafikverket. Förutom perioden som generaldirektör har han varit chef på Trafikverket både för planering och strategisk utveckling.

- Jag har valt att kliva in som styrelseordförande i bolaget eftersom jag är övertygad om att projektet kanske är det mest spännande järnvägsprojektet med allra störst potential som finns i Sverige och Norge just nu. Jag gillar också att man driver fram projektet på ett realistiskt sätt samtidigt som man jobbar lite okonventionellt, säger Torbjörn Suneson, tillträdande styrelseordförande i Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Torbjörn tillträder som ordförande den 1 september och beslutet fattas i styrelsen den 31 augusti.

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden