Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55

I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Media inbjuds att medverka på styrelsemötet under den punkt som behandlar Nyttoanalysen.

Tid: Den 20 juni kl 09.00 till ca 10.00

Plats: Bofors hotell i Karlskoga, Hyttåsvägen 12

- Nyttoanalysen ger svar på många frågor som är helt avgörande för möjligheten att framgångsrikt driva projektet om en förbättrad järnväg mellan Stockholm och Oslo. Genom nyttoanalysen kan vi bedöma kostnader, restider, kapacitet, samhällsekonomisk nytta effekter på bostadsmarknad och arbetsmarknad och mycket mycket mer, säger Jonas Karlsson VD för Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Nyttoanalysen är resultatet av ett omfattande utredningsarbete och ett antal Workshops tillsamman med företrädare för kommuner regioner och näringsliv som skett under våren. Slutrapporten är en viktig plattform för det fortsätta arbetet i projektet men den har också överlämnats till Trafikverket som underlag för deras arbete med att slutföra Åtgärdsvalsstudien för Stockholm-Oslo.

- Jag vill inte avslöja för mycket redan nu men de preliminära slutsatserna som vi fått från Sweco visar på flera resultat som är riktigt intressanta och som sticker ut i förhållande till vad man i normala fall kan visa i den här typen av analyser, avslutar Jonas Karlsson.

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden