Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik

Idag den 9 maj 2017 genomför Oslo-Stockholm 2.55 AB tillsammans med organisationen Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett seminarium under rubriken ”Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!”. Seminariet som är på Kollektivtrafikens hus har mötts av mycket stort intresse.

- Till seminariet idag har vi nu cirka 70 deltagare. Deltagarna representerar en mängd organisationer med allt från tågoperatörer, byggföretag och finansiella institutioner till regionala företrädare och företrädare för Jernbanedirektoratet i Norge och Norges ambassad i Sverige. Från början satte vi ett tak vid 60 deltagare men vi får klämma in oss med skohorn, säger Jonas Karlsson, VD för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Seminariet är tänkt att ge en bred bilda av vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik i stråket. Medverkar på seminariet gör Trafikverket som berättar om arbetet med Åtgärdsvalsstudien (ÅVS) och en av utredningarna om alternativ finansiering av infrastruktur som presenterats under våren. Dessutom kommer SJ berätta om planerna för tågtrafiken mellan huvudstäderna och Jernbanedirektoratet om planeringen i Norge.

- Extra spännande att Sweco idag kommer att, för första gången, börja berätta om de preliminära resultaten från den Nyttoanalys som ska bli klar under maj månad. I nyttoanalysen kommer vi få svar på många helt avgörande frågor för projektet. Vad kostar det? Vad betyder de i jobb, tidsvinster och miljövinster? Är det samhällsekonomiskt lönsamt – fortsätter Jonas Karlsson.

Idag flyger 1,4 miljoner människor varje år mellan Oslo och Stockholm och det bor 3,4 miljoner invånare i stråket. Med ett avstånd på lite drygt 40 mil skulle det vara möjligt att minska restiden från dagens fem timmar till tre timmar med helt konventionella tåg och konventionell järnväg.

- Jag tror att det stora intresset för seminariet avspeglar hur angelägen och viktig frågan om bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo är. Sverige och Norge men inte minst Stockholms och Oslos näringsliv är också väldigt sammanlänkade. Utbytet är stort men samtidigt är den tågtrafik som finns idag långt i från tillräckligt attraktiv avslutar Jonas Karlsson, VD för bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB.

Bolaget Oslo-Stockholm som ägs av regioner och större städer i stråket mellan huvudstäderna vill höja medvetenheten om förbindelsens betydelse. Dessutom genomför bolaget under maj månad en RFI för att undersöka näringslivets intresse i att bidra till att förverkliga en förbindelse snabbare än vad som kanske annars skulle vara möjligt.

För mer information

Jonas Karlsson – VD, Oslo-Stockholm 2.55 AB

jonas.karlsson@oslo-sthlm.se, +46 706 311363

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden