En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Pressrelease

​Region Stockholm hoppar på Oslo-tåget

21 februari, 2020

Region Stockholm har beslutat att bli adjungerade medlemmar i Oslo-Stockholm 2.55 och kommer att börja delta aktivt i bolagets arbete. Huvudstadsregionen hänvisar bland annat beslutet till att projektet skulle ha stora positiva effekter för den regionala utvecklingen och för klimatet.

Pressrelease

Europas största aktörer inom järnvägsbranschen samlas för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

12 februari, 2020

Merparten av Europas största företag inom järnvägsbranschen samlas idag i Stockholm för att fortsätta diskussionerna om hur man ska realisera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Näringslivets intresse är starkt - nu krävs regeringarnas engagemang för att projektet ska bli verklighet.

Nyhet

​Storföretag bjöds in för att diskutera järnvägen mellan Oslo och Stockholm

Näringslivet har mycket att vinna på en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Med det budskapet bjöds några av Örebro läns stora företag in till en diskussion om hur näringslivet och det offentliga gemensamt kan arbeta med att lyfta betydelsen av. Landshövding Maria Larsson, regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, kommunstyrelsens ordförande Kenneth Handberg och bolaget Oslo-Sthlm […]

Nyhet

Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

13 december, 2019

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda hur man kan öka kapacitet och förstärka befintlig infrastruktur i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång och planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.