En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Nyhet

Trafikverket arbetar för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

13 december, 2019

Trafikverket arbetar just nu intensivt med att utreda hur man kan öka kapacitet och förstärka befintlig infrastruktur i stråket mellan Oslo och Stockholm. En rad viktiga fördjupningar, åtgärdsvalsstudier och funktionsutredningar har genomförts, satts igång och planeras med målet att klara en restid på max tre timmar mellan huvudstäderna.

Pressrelease

”Oslo-Sthlm 2.55 ger stora positiva effekter till de globala hållbarhetsmålen” – Agenda 2030

20 september, 2019

Ett starkt bidrag till ekonomisk och social hållbarhet med stora klimateffekter. Oslo-Sthlm 2.55 har låtit en extern part genomföra en bedömning av projektets påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål.

Nyhet

”State support grows för Stockholm-Oslo mega rail scheme”

23 augusti, 2019

I en intervju i den internationella nyhetstjänsten Inframation ställer sig statssekreterare Anders B. Werp positiv till att söka dialog med den svenska regeringen om förverkligandet av en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Werp säger bland annat att departementet följer projektet Oslo-Sthlm 2.55 med stort intresse och att den norska regeringen gärna pratar mer om projektet med sina […]

Pressrelease

Växande norskt intresse för snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

20 augusti, 2019

Under Arendalsveckan i Norge presenterade bolaget Oslo-Sthlm 2.55 hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna kan förverkligas snabbare och finansieras utan att behöva betalas med skattemedel. Reaktionerna blev positiva. Den norska samferdselsministern Jon George Dale menar i en kommentar till norsk media att det vore smart att genomföra projektet om det är lönsamt.