En unik möjlighet att bygga ett hållbart och starkt norden

Två huvudstäder i Skandinavien på ett avstånd av lite drygt 40 mil. Ett stråk genom Sveriges befolkningsrikaste område där närmare 3,5 miljoner människor bor. En länk mellan två av Europas just nu snabbast växande städer, unikt sammanlänkade i handel, affärer och kultur. Det låter som en självklarhet att det skulle finnas tillräckligt bra infrastruktur för att möjliggöra ett rimligt resande med tåg under sådana förutsättningar. Ändå är det inte så.

En bättre järnvägsförbindelse är avgörande för ett nytt hållbart resande, tillväxt och utveckling. Vi driver på utvecklingen för att förverkliga den förbindelse som borde byggts för länge sedan. Vårt arbete visar dessutom att projektet är lönsamt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och, i stora delar, ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Så lönsamt att vi vågar påstå att det är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt.

5

Oslo-Stockholm under tre timmar

Med förbättringar av dagens infrastruktur och ett par nya länkar skulle en restid på 2 timmar och 40 minuter kunna uppnås mellan huvudstäderna. Med fyra eller fem stopp längs vägen klarar ett vanligt tåg med hastighet upp till 250 km/h en restid under tre timmar.

Nya länkar

För att nå rimliga restider mellan huvudstäderna behöver två nya järnvägslänkar byggas. Det är Nobelbanan mellan Örebro och Kristinehamn och en ny järnvägslänk över gränsen från Arvika med anslutning till Oslo. Oslo-Sthlm 2.55 har utrett två möjliga bansträckningar över gränsen.

Ökad kapacitet

För att öka kapaciteten på befintlig järnväg krävs en fullständig dubbelspårsutbyggnad på Värmlandsbanan och fler dubbelspår på Mälarbanan.

Från vårt pressrum

Pressrelease

Norska regeringen signalerar utredning om alternativ finansiering av Oslo-Sthlm i kommande transportplan

23 oktober, 2020

Under med Osloregionens webbinarium "Fremtidens grenseløse togforbindelser" gav företrädare för den norska regeringen tydliga signaler om att Jernbanedirektoratet ska få i uppdrag att utreda finansieringsfrågan för en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm.

Nyhet

Jernbanedirektoratet öppnar upp för Oslo-Stockholm

17 september, 2020

I utredningsunderlaget som presenterades under dagens möte föreslår Jernbanedirektoratet bland annat en helt ny länk som förbinder Lillestrøm med Sørumsand. Om förslaget blir verklighet innebär det i praktiken att en möjlig första etapp på en ny gränsbana mellan Sverige och Norge.

Pressrelease

​Omstartskommissionen föreslår snabbare järnvägsförbindelse Oslo-Stockholm

17 augusti, 2020

”Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms kunna finansieras till stor del med banavgifter.” Det föreslår Omstartskommissionen som har i uppdrag att analysera svåra utmaningar och lämna konkreta förslag till reformer inom tio viktiga områden för att stärka Sverige i spåren av Coronapandemin.

Pressrelease

​Ny utredning: Biljettintäkter kan finansiera ny järnväg mellan Oslo och Stockholm

25 juni, 2020

En ny utredning visar att biljettintäkterna räcker för att finansiera en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Priset för den snabbare tågresan är dock modest i förhållande till dagens flygresa – det skulle fortfarande kosta hälften så mycket att åka tåg mellan huvudstäderna jämfört med att flyga på samma restid.