Oslo-Sthlm 2.55 i Arendal: Vi presenterar hur Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt kan bli verklighet

Seminarium Business Case Oslo-Sthlm 2.55 - 14 augusti klockan 08.00, Drømmeplassen, Torvet 9, Arendal

Seminarium Business Case Oslo-Sthlm 2.55 - 14 augusti klockan 08.00, Drømmeplassen, Torvet 9, Arendal

I dag presenterar Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case för hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle kunna stå färdig redan år 2030. Under ett frukostseminarium idag klockan 08.00 i Arendal kommer bolaget gemensamt med stora näringslivsaktörer redogöra för hur projektet kan genomföras i snabbare takt än det svenska Trafikverket planerar.

- Idag presenterar vi ett unikt arbete när det kommer till infrastrukturprojekt i norden. Ett Business Case som visar att en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm är möjlig att genomföra snabbare än planerat och att projektet till stora delar är kommersiellt lönsamt. Vi vill nu ta initiativ till att den norska och svenska staten ska fortsätta utredningsarbetet tillsammans med oss, säger Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55 i en kommentar.

Det Business Case som presenteras är framtaget tillsamman med ett 20-tal stora europeiska näringslivsaktörer och visar en unikt stark lönsamhet både ur ett samhällsperspektiv och kommersiellt.

- Näringslivets intresse för projektet visar att det finns en affärspotential i förbindelsen. Några av världens största företag inom byggsektorn och en rad andra viktiga intressenter inom järnvägsbranschen har skrivit avsiktsförklaringar som stödjer vårt förslag, fortsätter Jonas Karlsson

Både den svenska och den norska regeringen har nyligen pekat ut stråket som en prioriterat i EU, stråkets betydelse har lyfts tydligt i den svenska nationella transportplanen (NTP) och Trafikverket har nyligen färdigställt en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) som tydligt visar på stråkets behov och potential.

- En järnväg mellan Oslo och Stockholm med en restid på under tre timmar skulle bli ett av skandinaviens mest trafikerade järnvägsstråk och skapa stora förbättringar för regionalt pendlande både inom länderna och över gränsen mellan Sverige och Norge. Dessutom skulle det kraftigt minska klimatpåverkan genom att erbjuda ett attraktivt alternativ till dagerns flygtrafik, avslutar Jonas Karlsson.

Nedan kan du ta del av Oslo-Sthlm 2.55s Business Case.

Business Case - Oslo-Sthlm 2.55 (English)

Business Case - Oslo-Sthlm 2.55 (Swedish) - Kortversion

Plats: Drømmeplassen, Torvet 9, Arendal

Program:

8.00 Frukostmingel

8.15 Välkomna, Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55 AB

8.20 Hur skulle en bättre förbindelse påverka Norge och utbytet mellan Sverige och Norge?

Kai Eide, Ordförande i Norsk-Svenska Handleskammaren i Norge.

8.30 Hur kan man åstadkomma en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?

Presentation av det Business Case som jobbats fram tillsammans med näringslivet

Jonas Karlsson, VD Oslo-Sthlm 2.55 AB

9.00 Varför finns det ett kommersiellt intresse för projektet?

Cornelis Harders, Infrastrukturchef, MTR Nordic

Lena Rudström, Business Development Manager for Nordic Countries, Acciona

9.20 Varför finns ett stort svenskt intresse för bättre förbindelser till Oslo?

Andreas Svahn, Regionordförande, Region Örebro län

9.25 Frågor från publiken

9.30 Slut

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden