Oslo-Sthlm 2.55 i Almedalen: Vi presenterar en unik möjlighet för hur järnvägen kan bli verklighet

Oslo-Sthlm 2.55 har tillsammans med ett 20 tal företag jobbat fram ett Business Case som visar hur en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle kunna förverkligas.

Oslo-Sthlm 2.55 har tillsammans med ett 20 tal företag jobbat fram ett Business Case som visar hur en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm skulle kunna förverkligas.

Hur kan det både vara möjligt och lönsamt att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? I Almedalen den 2 juli presenterar Oslo-Sthlm 2.55 ett förslag för hur en bättre förbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna stå färdig minst tio år snabbare än vad Trafikverket menar är möjligt enligt den utredning (ÅVS) om stråket som myndigheten presenterade förra året. Om förslaget blir verklighet kan järnvägen vara klar redan 2030. 

- Vi har arbetat tillsammans med ett tjugotal stora europeiska bolag för att kunna presentera ett Business Case som i praktiken innebär att restiden kortas till under tre timmar, att järnvägen byggs minst tio år snabbare än planerat och att det går att hitta intäkter som gör att inte alla kostnader behöver betalas med skattemedel eller att samhället måste ta hela risken, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

För drygt ett år sedan genomförde Oslo-Sthlm 2.55 en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till en bättre förbindelsen. Gensvaret var mycket stort och sedan dess har ett stort antal bolag jobbat tillsammans med Oslo-Sthlm 2.55 för att undersöka möjligheterna för att genomföra projektet. Några av de som engagerat sig i arbetet och som också deltar det seminarium som Oslo-Sthlm 2.55 arrangerar i Almedalen är spanska Iridium-ACS som är världens största byggbolag, SJ, investeringsbanken Pareto Securities och MTR Nordic.

- Vi har arbetat fram ett förslag tillsammans med tågoperatörer, byggföretag och företag i den finansiella sektorn. Vi tänker presentera ett Business Case för hur samhället tillsammans med näringslivet kan åstadkomma mer på infrastrukturområdet samtidigt som vi skulle kunna få till en bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm avsevärt fortare än om det skulle byggas traditionellt och anslagsfinansieras, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55. 

Ett stort antal avsiktsförklaringar visar näringslivets engagemang 

Ett stort antal avsiktsförklaringar har skrivits under som validerar antagandena i det förslag som Oslo-Sthlm 2.55 kommer att presentera på måndag. 16 stora bolag har skrivit under avsiktsförklaringarna, däribland flera av världens största företag inom byggsektorn och andra aktörer i järnvägsbranschen. 

- Vi har arbetat fram ett förslag som stora näringslivsaktörer tror är möjligt och som samhället och klimatet bevisligen skulle vinna mycket på. Vi vågar påstå att det här är Skandinaviens mest lönsamma järnvägsprojekt. Vår förhoppning är nu att den svenska och norska staten utser en samordnare för att utreda och undersöka frågan vidare tillsammans med oss, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Kommersiellt lönsamt att flytta resenärer från flyg till tåg

Idag tar en tågresa mellan Oslo och Stockholm över fem timmar och 1,4 miljoner flygresor görs därför mellan huvudstäderna varje år. Om restiden kortas till under tre timmar skulle en majoritet av resenärerna välja tåget före flyget – det skulle dessutom generera ett stort antal nya resenärer samtidigt som det regionala resandet skulle förbättras avsevärt. 

- Ett projekt som skapar så pass stora restidsförbättringar har särskilt goda förutsättningar att bli lönsamt. Stora delar av infrastrukturen finns redan. Liknande projekt som genomförts visar att tåget skulle ta en stor del av marknaden om bara restiderna blev rimliga, säger Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55.

Idag bor det fler människor i stråket mellan Oslo och Stockholm än det gör både mellan Stockholm och Göteborg och Stockholm och Malmö. Stråket har potential att attrahera fler tågresenärer än vad som idag reser i stråket mellan Stockholm och Göteborg.

Tid och plats: 
2/7, 11-12, Clarion Hotel Wisby

Program

11.00 - Välkommen

11.03 - Om behoven mer och modernare järnväg och potentialen i stråket mellan Oslo och Stockholm
Crister Fritzon, VD, SJ

11.10 - Presentation Business Case Oslo-Sthlm 2.55
Jonas Karlsson, VD, Oslo-Sthlm 2.55

11.30 - Varför finns det ett kommersiellt intresse för en bättre förbindelse mellan huvudstäderna? 
Cristina Rives, Business Development Manager, Iridium-ACS
Cornelis Harders, Infrastrukturchef, MTR Nordic
Carl-Johan Hugner, Partner Debt Capital Markets, Pareto Securities 

11.45 - Regionala nyttor och ett bättre utbyte mellan Sverige och Norge
Kai Eide, Ordförande, Norsk-Svenska Handelskammaren i Oslo
Maria Larsson, Landshövding Örebro län

11.55 - Frågor

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden