Oslo-Sthlm 2.55 förstärker inom kommunikation och opinionsbildning

David Samuelsson, kommunikationsansvarig Oslo-Sthlm 2.55 AB

David Samuelsson, kommunikationsansvarig Oslo-Sthlm 2.55 AB

Arbetet för en bättre tågförbindelse mellan Oslo-Stockholm går in i en ny fas och bolaget rekryterar kommunikationsansvarig. David Samuelsson kommer att börja arbeta med bolagets externa kommunikation och tillträder den 1 mars. Innan sommaren väntas bolaget presentera ett skarpt förslag för hur en snabbare och mer driftsäker järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna genomföras.

David är utbildad kommunikatör, har tidigare jobbat som påverkansansvarig på Hyresgästföreningen och har under de senaste fyra åren arbetat med kommunikationsfrågor på Kommunalrådskansliet i Örebro kommun.

- David är väldigt bred i bemärkelsen att han kan allt från strategi till själva hantverket inom kommunikation och opinionsbildning. Med en bakgrund inom PR- och kommunikation samt politiskt beslutsfattande blir han en viktig pusselbit för bolagets fortsatta utveckling, säger Jonas Karlsson, VD.

I den nyttoanalys som tagits fram ses en möjlighet att tiodubbla resandet med tåg mellan Sverige och Norge från dagens 300 000 tågresor per år över nationsgränsen till cirka 3 miljoner resor. Redan idag sker ett omfattande reande med flyg som är möjlig att flytta över till en modern och snabb tågtrafik. På köpet skapas stora möjligheter till pendling och regionförstoring i stråket. Just nu arbetar bolaget med att ta fram ett förslag för genomförande där viktiga delar av järnvägen skulle kunna finansieras kommersiellt.

- Nu går vi in i ett läge där vi inom kort kommer presenterar ett förslag för hur projektet skulle kunna genomföras. Intresset från såväl privata som offentliga aktörer har varit stort och det vi jobbar fram just nu ser väldigt lovande ut. Vi välkomnar David ombord, säger Jonas Karlsson, VD på Oslo-Sthlm 2.55.

- Det här är en avgörande framtidsinvestering där klimatnytta och samhällsnytta går hand i hand. Stråket går mellan två expansiva huvudstadsregioner och genom en rad mellanliggande, överlappande och växande arbetsmarknadsregioner. Det känns angeläget att få arbeta med att sprida mer kännedom om bolagets unika arbete och projektets potential, säger David Samuelsson, ny kommunikationsansvarig på Oslo-Sthlm 2.55.

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden