​Positivt mottagande av förslag för snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm

Statsekreterare Mattias Landgren (Tomas Eneroth) och Anders Werp (Ketil Solvik Olsen)

Statsekreterare Mattias Landgren (Tomas Eneroth) och Anders Werp (Ketil Solvik Olsen)

Idag presenterade Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case som skulle kunna förverkliga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Förslaget presenterades när norska och svenska regeringsrepresentanter möttes i Oslo under onsdagen. Det var Mattias Landgren (statssekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth) och Anders Werp (statssekreterare hos samferdselsminister Ketil Solvik Olsen) som gemensamt avsatt tid för att ta del av det arbete som Oslo-Sthlm 2.55 bedrivit under det senaste året.  

Förslaget mottogs positivt och företrädarna för den svenska och den norska regeringen meddelade att man följt projektet med intresse under den senaste tiden. Just nu finns ett engagemang för att förbättra förbindelsen på båda sidor gränsen – något som är avgörande för att järnvägen ska bli verklighet.

Det Business Case som Oslo-Sthlm 2.55 överlämnade innehåller förslag för hur restiden mellan huvudstäderna kan kortas till under tre timmar, hur järnvägen kan byggas minst tio år snabbare och hur det är möjligt att finansiera stora delar av projektet utan att belasta ländernas statsbudgetar. Mot bakgrund av att det görs många stora investeringar i infrastruktur i både Sverige och Norge finns ett gemensamt intresse för att hitta nya lösningar för att finansiera järnvägen mellan länderna.

Business Caset har tagits fram tillsammans med ett tjugotal stora europeiska bolag. Bland dessa finns tågoperatörer, byggföretag och bolag inom den finansiella sektorn. Ett stort antal bolag har också skrivit avsiktsförklaringar med Oslo-Sthlm 2.55 för att verifiera sitt engagemang i projektet. 

Både den svenska och den norska regeringen ansåg att det var ett väl genomarbetat underlag som både visar på lösningar men också på den stora potential som finns i att förbättra förbindelsen. Oslo-Sthlm 2.55 framförde att det nu finns ett behov av att regeringarna ger ett uppdrag att gemensamt utreda frågan vidare för att komma vidare i processen. 

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden