Lyckat frukostseminarium om Oslo-Sthlm 2.55

 Vi som frukostseminariet i Riksdagen om Oslo-Stockholm

Vi som frukostseminariet i Riksdagen om Oslo-Stockholm

Tack till alla som medverkade på frukostmötet om Oslo-Stockholm i Sveriges riksdag. Vi hoppas att vi lyckades förmedla att det finns unika förutsättningar att åstadkomma en betydligt bättre tågtrafik i just stråket Oslo-Stockholm. Att mycket av infrastrukturen finns, att resenärerna finns och och att befolkningsunderlaget finns. Att det med relativt små medel, konventionell järnväg och helt vanliga tåg skulle vara möjligt att knyta samman Oslo och Stockholm med en restid under tre timmar. Vi är glada över att så många kom och alla intresserade frågor.

Kontaktpersoner

Jonas Karlsson

Jonas Karlsson

Presskontakt

VD

email jonas.karlsson@oslo-sthlm.se

phone +46 706 311363

David Samuelsson

David Samuelsson

Presskontakt

Kommunikationsansvarig

email david.samuelsson@oslo-sthlm.se

phone +46 702 690932

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden