Starkt stöd för bättre tågförbindelse mellan Oslo och Stockholm i Trafikverkets ÅVS.

Pressmeddelande
  ·  

30 nov, 2017 10:45

Trafikverkets ÅVS slår fast målsättningen om en förbindelse mellan Stockholm och Oslo på max tre timmar.

16 företag från 9 länder diskuterar järnväg till Oslo

Pressmeddelande
  ·  

01 sep, 2017 08:19

Under våren genomförde bolaget Oslo-Stockholm 2.55 AB en så kallad RFI (Request for information) i syfte att undersöka på vilket sätt näringslivet kunde bidra till att snabbare få till stånd en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm. Den 4 september träffas 16 företag från 9 länder träffas i Örebro för att diskutera hur.

Torbjörn Suneson blir styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55

Pressmeddelande
  ·  

29 aug, 2017 08:00

Torbjörn Suneson, tidigare generaldirektör på Trafikverket blir ny styrelseordförande för Oslo-Sthlm 2.55. Torbjörn har tidigare jobbat med infrastrukturfrågor under lång tid på central nivå i Trafikverket. Förutom perioden som generaldirektör har han varit chef på Trafikverket både för planering och strategisk utveckling.

Oslo-Stockholm – En klok investering

Pressmeddelande
  ·  

03 jul, 2017 11:00

Idag ordnar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 två seminarium i Almedalen om nyttan av och alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. I samband med seminarierna publicerar vi hela den Nyttoanalys som bolaget jobbat fram tillsammans med Sweco under våren. Rapporten i sin helhet finns nu på vår hemsida.

​Finns det andra sätt att bygga en bättre förbindelse mellan Oslo och Stockholm?

Pressmeddelande
  ·  

28 jun, 2017 09:46

Bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ordnar seminarium i Almedalen om alternativa sätt att bygga och finansiera en bättre infrastruktur mellan Oslo och Stockholm. Medverkar på seminariet gör tågoperatören MTR, byggbolaget Skanska och finansbolaget Pareto Securities. Dessutom diskuteras behov och möjligheter med politik och näringsliv.

Samhällsekonomiskt lönsamt och tio gånger fler tågresenärer mellan Sverige och Norge

Pressmeddelande
  ·  

20 jun, 2017 12:52

Idag presenterade Sweco den Nyttoanalys som man gjort för stråket Oslo-Stockholm. Analysen visar på stora effekter i form av ökat resande, kraftigt minskad restid och samhällsekonomisk nytta tillsammans med fler jobb och fler bostäder.

Presentation av nyttoanalysen för Oslo-Sthlm 2.55

Pressmeddelande
  ·  

19 jun, 2017 10:45

​I morgon den 20 juni 2017, i samband med styrelsemötet för Oslo-Stockholm 2.55 AB presenterar Sweco resultatet av den Nyttoanalys som man genomfört på uppdrag av Oslo-Stockholm 2.55 AB och dess ägare. Media inbjuds att medverka på styrelsemötet under den punkt som behandlar Nyttoanalysen.

Fra ord till handling - resolution om bedre togforbindelser mellom Oslo-Stockholm og Oslo-Gøteborg

Nyheter
  ·  

14 jun, 2017 07:34

Tirsdag 23. mai 2017 møttes regionale og nasjonale politikere fra Norge og Sverge, representanter fra transportetater og interesseorganisasjoner. De to landene har tette bånd – og det er ønskelig å forsterke dette samarbeidet gjennom grensekryssende infrastrukturutbygging. At man nå må få fortgang i arbeidet med å få etablert nye og bedre togforbindelser mellom Oslo-Gøteborg og Oslo-Stockholm

Oslo-Sthlm 2.55 ordnar konferens i Oslo

Pressmeddelande
  ·  

22 maj, 2017 15:34

Oslo-Sthlm 2.55 tillsammans med Voxenåsen och Oslo-Göteborg en konferens om bättre järnvägsförbindelser mellan Sverige och Norge. Seminariet är tänkt att ge en bred bild till Norska aktörer om vad som händer i arbetet för bättre infrastruktur och tågtrafik både i stråket mellan Stockholm och Oslo och mellan Göteborg och Oslo.

Seminarium om Oslo-Stockholm drar storpublik

Pressmeddelande
  ·  

09 maj, 2017 07:51

Idag den 9 maj genomför Oslo-Stockholm 2.55 AB tillsammans med organisationen Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett seminarium under rubriken ”Nya järnvägen Stockholm-Oslo, nästa!”. Till seminariet har vi idag cirka 70 anmälda deltagare som representerar en stor bredd av intressenter. Intresset avspeglar hur angelägen och viktig frågan om bättre tågförbindelser mellan Stockholm och Oslo är.

Seminarium om bättre tågförbindelser mellan Oslo och Stockholm

Pressmeddelande
  ·  

02 maj, 2017 11:14

Oslo-Sthlm 2.55 genomför tillsammans med Forum för Nordiskt Järnvägssamarbete ett fullmatat seminarium om hur man kan åstadkomma bättre tågförbindelser mellan huvudstäderna. Plats. Kollektivtrafikens hus, Södra paviljongen, Centralstationen, Stockholm 9 Maj 12:30 - 16:30.

​Oslo-Stockholm 2.55 AB genomför en RFI för att undersöka näringslivets intresse för att bygga järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna

Pressmeddelande
  ·  

02 maj, 2017 09:59

Oslo-Stockholm 2.55 AB går ut med en RFI (Request for Information) för att undersöka näringslivets intresse och möjlighet att snabbare få till en ny och bättre järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm. Tanken är att vi i slutändan ska kunna presentera en helhetslösning för hur en bättre järnvägsförbindelse skulle kunna förverkligas.

Lyckat frukostseminarium om Oslo-Sthlm 2.55

Nyheter
  ·  

07 apr, 2017 14:19

​Tack till alla som medverkade på frukostmötet om Oslo-Stockholm i Sveriges riksdag. Vi hoppas att vi lyckades förmedla att det finns unika förutsättningar att åstadkomma en betydligt bättre tågtrafik i just stråket Oslo-Stockholm. Vi är glada över att så många kom och alla intresserade frågor.

Så påverkas bostadsbyggandet av snabbare tågförbindelse Oslo-Stockholm

Pressmeddelande
  ·  

09 mar, 2017 07:56

På fredag den 10 mars genomförs ett seminarium i Örebro där flera företrädare för städer och regioner i stråket Oslo-Stockholm ska fördjupa sig i vilka effekter det skulle få på kommunal planering, på bostadsbyggande och fastighetsvärden. Medverkar gör företrädare Karlstad kommun, Örebro kommun, Västerås stad, Eskilstuna kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Region Västmanland.

Utredning öppnar för privat finansiering av infrastruktur - Oslo-Stockholm väl lämpat.

Pressmeddelande
  ·  

01 mar, 2017 16:38

​Mats Dillén har på uppdrag av finansdepartementet lett en utredning om möjligheterna till privat finansiering av infrastruktur. Idag överlämnades den till regeringen. Utredningen föreslår bl a att ett försöksprogram med minst tre OPS-projekt startas inom transportinfrastrukturområdet. Ett välkommet besked för Oslo-Stockholm som har unika möjligheter för privat finansiering.

Viktigt steg i arbetet för Oslo-Stockholm

Pressmeddelande
  ·  

07 feb, 2017 11:10

Idag har Trafikverket presenterat den första delrapporten i arbetet för bättre förbindelser mellan Stockholm och Oslo. Delrapporten pekar ut en strategi för hur man långsiktigt ska kunna åstadkomma en förbindelse med en restid på under tre timmar.

Nästa steg i planarbetet för Stockholm-Oslo

Pressmeddelande
  ·  

12 okt, 2016 09:20

​Nu är dags för nästa arbetsmöte i Trafikverkets planeringen av bättre förbindelser mellan Stockholm och Oslo. Den 13 oktober samlas ett stort antal aktörer i Karlstad för diskutera den Åtgärdsvalsstudie mellan Stockholm-Oslo som nu genomförs. Efter att ha diskuterat behov och mål blir nu arbete mer konkret och det handlar om att diskutera tänkbara åtgärder på kort och lång sikt.

Några tanker efter dagens presentation av infrastrukturpropositionen

Blogginlägg
  ·  

06 okt, 2016 14:50

Regeringens nya infrastrukturproposition visar på bristerna i dagens järnvägsnät. Kapaciteten räcker inte och bristande underhåll har äventyrat hela järnvägssystemet. I det ljuset är det viktiga besked som regeringen gör. Underhållet av järnvägen ska öka kraftigt och nya utbyggnader ska bedömas utifrån den kapacitet som tillförs. Nu gäller det att prioritera förslag som verkligen gör skillnad.

Mälardalsrådet pekar ut Stockholm-Oslo

Pressmeddelande
  ·  

05 okt, 2016 07:30

​Inom ramen för ”En bättre sits” har sju län (Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland) tillsammans arbetat fram en utvecklingsstrategi för hur trafiksystemet i regionen och kopplingarna till omgivande regioner bör utvecklas. I utvecklingsstrategin ingår flera delar som är viktiga för att åstadkomma en bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm.

Ny logotyp för Oslo-Sthlm 2.55

Nyheter
  ·  

21 sep, 2016 15:39

Det blir viktigare och viktigare att komma ut med information om allt som händer i arbete för bättre förbindelser i stråket Oslo-Stockholm. När vi går ut med information behöver bolaget en tydlig avsändare och nu är Oslo-Stocholm 255 ABs nya logotyp klar.

Startskott för åtgärdsvalsstudie Oslo-Stockholm

Pressmeddelande
  ·  

18 sep, 2016 20:52

Den 19 september genomför Trafikverket det första arbetsmötet i planprocessen för bättre förbindelser mellan Oslo och Stockholm i Örebro. Mötet markerar startskottet på det första formella steget i den statliga infrastrukturplaneringen - det som kallas Åtgärdsvalsstudie (ÅVS). En process som i slutändan ska resultera i bättre möjligheter att resa och bättre transportmöjligheter i hela stråket.

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Örebro län och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden