Seminarium i Oslo om tågförbindelser till Stockholm och Göteborg

tisdag 23 maj 2017 kl. 09:00Voxenåsen, Oslo

23maj

location_onVoxenåsen, Oslo

date_range 2017-05-23, 09:00 - 12:30

Bedre togtilbud mellom Oslo og Stockholm respektive Oslo-Gøteborg er en kampsak for både Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Voksenåsen i samarbeid med de to organisasjo-nene samt Norsk-Svensk handelskammer, Oslo-Stockholm 2.55 AB, Göteborg-Oslo-regionen samt interregprosjektet «Scandria2act» ønsker velkommen til en konferanse om veien videre i dette arbeidet. Hensikten med konferansen er å gi et oversiktsbilde over utfordringene i de to korridorene og å drøfte mulige strategier for veien videre. På svensk side pågår en sk Åtgärdsvalstudie for strekningen Stockholm-Oslo. Osloregionen har skrevet til Samferdselsdepartementet at man ønsker å få med en lignende studie – en Konseptvalgutredning (KVU) - for strekningen Oslo-Gøteborg i NTP 2018-2029. Målgruppen for konferansen er politikere og relevante transportmiljøer i kommuner og fylkeskommuner samt representanter for transportetater og interesseorganisasjoner både på svensk og norsk side. Det vil være dialog med salen gjennom hele programmet.

Oslo-Stockholm 2.55 AB

Oslo-Stockholm 2.55 AB är ett bolag som ägs av Karlstad kommun, Region Värmland, Region Västmanland, Region Örebro län, Västerås stad och Örebro kommun. Bolaget har till syfte att påskynda utbyggnaden av bättre tågtrafik mellan Oslo och Stockholm och på delsträckorna där emellan.

Adress

Oslo-Sthlm 2.55
Klostergatan 23
703 61 Örebro
Sweden